Kateřina Kvapilová

Kateřina Kvapilová se narodila 24.6.1997 v Praze.
Jako malá velmi ráda zpívala, kreslila a sportovala. Několik let navštěvovala Kühnův
dětský pěvecký sbor.

V devíti letech začala hrát basketbal, kterému se věnuje i nyní v týmu BA Sparta.
Od šestého ročníku ZŠ přestoupila do výtvarné třídy. Mezi její největší záliby patří
četba a samozřejmě vlastní tvorba.

Psát začala v sedmé třídě, a to většinou krátké povídky. Tuto knížku zpracovávala
čtyři měsíce, od června do září 2011.