VYBRANÉ KAPITOLY Z UŠNÍHO, NOSNÍHO, KRČNÍHO, OČNÍHO A KOŽNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Vydání 1. Praha 1994

Autor: Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. a kol.

Grafická úprava: MUDr. Pavel Lašťovička a Miloš Novák
Popis: formát 147 x 210, 120 stran, vazba V2 /měkká, brožovaná/
Cena: 00,00 Kč (rozebráno)

Učební texty pro zdravotní sestry

 

 

OBSAH

KAPITOLY Z OTORHINOLARYNGOLOGIE

DÝCHACÍ CESTY

Anatomické poznámky

1. Horní cesty dýchací
Nos
Dutina nosní (cavum nasi)
Vedlejší dutiny nosní (sinus paranasales)
Nosohltan (nasopharynx)

2. Dolní cesty dýchací
Hrtan (larynx)
Průdušnice (trachea)

Fyziologické poznámky

Funkce nosu a vedlejších dutin nosních
Funkce hrtanu a průduškového stromu

Nemoci dýchacích cest

1. Nemoci horních cest dýchacích

a) Nemoci zevního nosu
b) Záněty sliznice nosní a vedlejších dutin nosních
c) Alergické projevyoblasti horních cest dýchacích
d) Zbytnělá nosohltanová mandle
e) Krvácenínosu
f)  Úrazy
g) Cizí tělesa
h) Nádory

2. Nemoci dolních cest dýchacích

a) Zánětlivá onemocnění
b) Úrazy
c) Cizí tělesa
d) Poruchy hlasu a řeči
e) Nádory

POLYKACÍ CESTY

Anatomické poznámky

Dutina ústní
Hltan
Slinné žlázy
* Příušní žláza (glandula parotis)
* Podčelistní žláza (glandula submandibularis)
* Podjazyková žláza (glandula sublingualis)
Jícen

Fyziologické poznámky

Funkce dutiny ústní
Funkce slinných žláz
Funkce hltanu a jícnu

Nemoci polykacích cest

1. Nemoci úst a dutiny ústní
2. Nemoci slinných žláz
3. Nemoci hltanu

a) Zánětlivá onemocnění
b) Úrazy
c) Cizí tělesa
d) Nádory

4. Nemoci jícnu

ÚSTROJÍ SLUCHU A ROVNOVÁHY

Anatomické poznámky

Zevní ucho
Střední ucho
Vnitřní ucho

Fyziologické poznámky

Funkce zevního ucha
Funkce středního ucha
Funkce vnitřního ucha

NEMOCI UCHA

Nemoci zevního ucha
Nemoci středního ucha
Nemoci vnitřního ucha

KAPITOLY Z DĚTSKÉ OTORHINOLARYNGOLOGIE

Anatomické a fyziologické odlišnosti dýchacích cest v dětském věku
Anatomické a fyziologické odlišnosti polykacích cest v dětském věku
Anatomické a fyziologické odlišnosti sluchového ústrojí v dětském věku

UŠNÍ, NOSNÍ A KRČNÍ NEMOCI V DĚTSKÉM VĚKU

Vrozené vývojové vady
Záněty
Úrazy
Cizí tělesa

KAPITOLY Z AUDIOLOGIE

Vyšetřovací metody

KAPITOLY Z FONIATRIE

Poruchy hlasu
Poruchy řeči
Vady sluchu

VYŠETŘOVÁNÍ V OTORHINOLARYNGOLOGII

OŠETŘOVATELSTVÍ V OBORU OTORHINOLARYNGOLOGIE

Aplikace místních léků při chorobách dýchacích cest
Nosní kapky
Nosní sprej
Nosní masti
Inhalace
Reflexní léčba (předloketní napářka)

Aplikace místních léků při chorobách polykacích cest
Kloktadla
Preparáty pomalu rozpustné v dutině ústní
Přímé nanášení léku na sliznice

Aplikace místních léků při ušních chorobách
Ušní kapky
Masti
Zásypy

KAPITOLY Z OČNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Anatomické poznámky

Očnice (orbita)
Oční koule (bulbus oculi)

ZRAKOVÉ FUNKCE

Refrakční vady oka
Krátkozrakost (myopie)
Dalekozrakost (hypermetropie)
Astigmatismus

OČNÍ CHOROBY

Choroby víček
Choroby slzných orgánů a slzných cest
Choroby spojivek
Choroby rohovky
Choroby bělimy
Choroby živnatky
Choroby sítnice
Choroby čočky
Choroby sklivce
* Glaukom
a) Primární glaukom
b) Glaukom dětského věku (kongenitální)
c) Druhotný (sekundární) glaukom
d) Absolutní glaukom

Léčba glaukomu

NEUROOPHTALMOLOGIE

Zánět zrakového nervu (neuritis nervi optici)
Městnavá papila (oedema papillae)

PORUCHY POHYBLIVOSTI BULBŮ

Nystagmus
Šilhání
Tupozrakost

TRAUMATOLOGIE

První pomoc
Drobné povrchní úrazy

Cizí tělísko
Poranění rohovky
Cizí těleso pod víčkem
Rohovkové cizí tělísko
Zhmoždění bulbu
Poleptání
Pronikající poranění oka
Nitrooční cizí tělísko
Ozáření ultrafialovým světlem
Krvavá poranění víček
Poranění očnice
Intoxikace
* Otrava metylalkoholem

NĚKTERÉ POZNÁMKY K LÉČBĚ OČNÍCH CHOROB

            Místní konzervativní léčba

ÚKOL SESTRY V OPHTALMOLOGII

Technika aplikace očních kapek
Kortikosteroidy
Výplachy očí
Obklady
Vyšetření ostrosti zrakové
Měření oční vady
Měření nitroočního tlaku
Vyšetření zorného pole

OŠETŘOVATELSTVÍ V OČNÍM LÉKAŘSTVÍ, PŘÍSTUP K POSTIŽENÉMU

Několik poznámek k obvazům očí
První pomoc

KAPITOLY Z KOŽNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Anatomie a histologie kůže

Kůže

Pokožka (epidermis)
Škára (corium)
Podkožní vazivo (tela subcutanea)

Kožní adnexa

Mazové žlázy
Potní žlázy
Vlasy
Nehty

Krevní cévy kůže
Lymfatické cévy kůže
Nervy kůže

Fyziologie kůže

1. Ochrana hlubších vrstev i celého organizmu proti zevním vlivům
2. Sekreční činnost kůže
3. Resorpční činnost kůže
4. Smyslová funkce kůže
5. Další funkce kůže

HYGIENA KŮŽE A KOŽNÍCH ADNEX

KOŽNÍ CHOROBY

Příznaky kožních chorob
Vyšetřovací metody – jednoduché
Vyšetřovací metody – speciální

LÉČENÍ KOŽNÍCH CHOROB

Léčba dietou
Léčba klimatická, lázeňská a přímořská
Léčba fyzikální
Místní léčení

Chirurgická léčba
Excize
Excize rotačními kruhovými noži
Exkochleace
Ablace
Dermabraze 

Lékařská kosmetika
Péče o obličej a rty
* Čištění obličeje
* Základní substance aplikované na obličej
Externa odstraňující příznaky stárnutí

Problematika ochlupení
Slupovací prostředky

Obličejové masky
Externa obsahující sluneční filtry
* Podráždění očí
* Periorbitální hyperpigmentace
* Edémy horních a dolních víček

Rtěnky
Stárnoucí kůže      

LÉČEBNÉ POSTUPY

Implantáty
Vnitřní medikamentózní léčba

Farmaka používaná k léčbě převážně infekčních chorob
* Antimykotika
* Antibiotika a Antibiotická chemoterapeutika
* Imunomodulační a antiproliferační farmaka
* Další celkově podávané léky v dermatologii

Místní medikamentózní léčba

Formy zevních léků
Indikace
Kontraindikace
Zásady

PREVENCE KOŽNÍCH CHOROB

SPECIÁLNÍ ČÁST

Virové kožní choroby

Prostý opar (herpes simplex)
Opar pásový (herpes zoster)
Virové akantomy
1.verrucae vulgares (bradavice
2.verrucae planae juveniles
3.condylomata acuminata

Bakteriální infekční kožní choroby

Nežit (furunkl)
Karbunkl
Impetigo
Erysipel (růže)
Kožní TBC
Lupus vulgaris

Parazitární kožní choroby

Svrab (scabies)

Kožní choroby vyvolané hmyzem

Veš kštice
Veš šatní
Veš ohanbí

Kožní choroby vyvolané kožními houbami (dermatomykózy)

1. pityriasis versicolor
2.a dermatomycosis inguinalis
2.b ostatní dermatomykózy a onychomykózy
3. kvasinková onemocnění

Neinfekční kožní choroby

Lupénka (psoriasis)
Kopřivka (urticaria)
Quinckův edém
Varikózní komplex
Zánět žil (tromboflebitis)
Bércový vřed (ulcus cruris)
Ekzém
* Kontaktní ekzém
* Mikrobiální ekzém
* Atopický ekzém

Maligní kožní nádory

Basaliom
Spinaliom
Melanoblastom

Venerologie

Kapavka (gonorrhoea)
* Mužská kapavka
* Ženská kapavka
* Extragenitální kapavka
Léčení

Příjice (lues – syphilis)
* Získaná syfilis
* Vrozená syfilis
Léčení

Nespecifická onemocnění pohlavních orgánů

Trichomoniasis
Uretritidy způsobené kvasinkami nebo houbami

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S KOŽNÍMI ONEMOCNĚNÍMI

AMBULANTNÍ PÉČE A OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ