DERMATOLOGIE - O ČEM SE HOVOŘÍ?

ISBN 80-901865-0-5
Vydání 1. Praha 1997

Autor: Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

Grafická úprava: autor
Popis: formát 146 x 208 mm, 80 stran, vazba V2 /měkká, brožovaná/
Cena: 00,00 Kč (rozebráno)

Novinky v dermatologii – práce inspirovaná dermatovenerologickým kongresem, který proběhl v australském Sydney v červnu roku 1997

 

PŘEDMLUVA

Dermatologie je jedním z vědních oborů, které jsou ve většině vyspělých zemí charakterizovány obrovskou dynamikou experimentálního i klinického výzkumu, a proto se v kožním lékařství setkáváme s celou řadou nových poznatků prakticky každý den. Různé odborné kongresy umožňují výměnu informací mezi výzkumnými tými, korigují tak správnost experimentálních postupů a inspirují k dalším vědeckým aktivitám. Takovým souborným shrnutím několikaletého úsilí v experimentálních i klinických oblastech jsou bezesporu světové dermatologické kongresy, z nichž poslední proběhl v červnu v australském Sydney a inspiroval mě k rychlému vydání této knihy, která některé z novinek přináší české a slovenské odborné veřejnosti.

Kniha vznikla za podpory firmy Novartis, které touto cestou jménem čtenářů děkuji za umožnění šíření kongresových poznatků mezi širokou dermatologickou obec.

Věřím, že vám kniha bude zdrojem pro čerpání nejmodernějších poznatků v klinické a experimentální dermatologii, bude pomůckou, využívanou nejen ke kontinuálnímu vzdělávání v každodenní praxi, ale že poslouží také jako učebnice v předatestační přípravě nebo jako doplňkový zdroj poznatků před zkouškou z dermatologie na lékařských fakultách.

Přeji vám příjemné čtení.

Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

OBSAH

Psoriasis vulgaris
Zóna bazální membrány
Kožní imunitní systém
Klinická a molekulární genetika u melanomu
Operační dermatologie
Dermatologická problematika v rozvojových zemích
Genová terapie
Atopický ekzém
AIDS a kůže
Používání laserů v dermatologii
Lepra v současnosti
Neuropeptidy a kůže
Erythematodes
Kontaktní alergický ekzém
Dermatologická kosmetologie
Kožní resurfacing
Kožní lékové reakce
Vliv ultrafialového záření na vznik melanomu