SYMPTOMY V DERMATOLOGII

ISBN 80-902632-1-6
Vydání 1. Praha 2000

Autor: Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
As. MUDr. Iva Obstová

Grafická úprava: Miroslav Maršálek a Jan Drhlík
Popis: formát 154 x 217 mm, 80 stran, vazba V8a /tuhá, šitá/
Cena: 235,00 Kč (vč. DPH)

Výpravná, bohatě ilustrovaná, vázaná publikace názorně představuje více než šest desítek kožních onemocnění, řazených podle přítomnosti převažujících eflorescencí, charakteristických pro jednotlivé choroby. Atlasové uspořádání titulu dává dermatologům, ale i dalším lékařům prostor pro rychlé a značně přesné začlenění onemocnění do jedné nebo několika málo morfologických skupin již v počátečním stádiu.

ÚVOD

Dermatologická diagnostika se i v dnešní době opírá především o charakteristický klinický obraz kožních změn, které konkrétní dermatóza vytváří. Dynamika choroby a léčebná procedura sice může kožní projevy významně modifikovat, ale přesto lze s určitou přesností příslušné onemocnění v počátečním stádiu začlenit do jedné nebo několika málo morfologických skupin podle převažujících eflorescencí.

Dermatolog při diferenciálně diagnostické rozvaze postupuje právě tím způsobem, že na základě morfologie kožních změn skládá mozaiku, která je charakteristická pro danou chorobu.Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto knihu podle přítomnosti převažujících eflorescencí, charakteristických pro jednotlivá onemocnění.

Předpokládáme, že bude nejen vhodnou učební pomůckou pro studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze, kteří studují medicínské obory včetně dermatovenerologie podle progresivního a na praxi orientovaného pohledu na výuku, ale bude i cenným pomocníkem dermatologům i dalším lékařům při stanovování diagnózy kožních chorob.

Dermatovenerologie je podobně jako ostatní medicínské disciplíny v neustálém vývoji, a proto budeme vděčni laskavým čtenářům za jakoukoliv konstruktivní připomínku k vylepšení díla.

Autoři

Praha, duben 2000

OBSAH

Úvod
  
I.Makulózní projevy
 Melanoma malignum 7
 Pityriasis versicolor 8
 Vitiligo 9
  
II.Papulózní projevy
 Angioma senile 10
 Basalioma 12
 Fiborma durum 12
 Lichen (ruber) planus 13
 Lupus erythematodes discoides (DLE) 14
 Milia 15
 Molluscum contagiosum 15
 Neurodermitis circumscripta 16
 Pediculosis 16
 Psoriasis 18
 Scabies 21
 Verruca vulgaris 22
  
III.Nodulární a tumorózní projevy
 Absces 23
 Borreliový lymfocytom 23
 Fibroma molle 25
 Granuloma pyogenicum 25
 Hemangioma 27
 Carcinoma spinocellulare 27
 Cornu cutaneum 29
 Keloid 29
 Keratoacanthoma 30
 Verruca seborrhoica 31
  
IV.Urtikariální projevy
 Urticaria 32
  
V.Vezikulobulózní projevy
 Dermatitis herpetiformis Duhring 34
 Herpes simplex 34
 Herpes zoster 35
 Impetigo contagiosa 36
 Miliaria 36
 Pemphigoid 37
 Pemphigus vulgaris 38
 Pophyria cutanea tarda 39
  
VI.Pustulózní projevy
 Acne vulgaris 41
 Furunculus et carbunculus 42
 Rosacea 44
  
VII.Erytematózní projevy
 Acrodermatitis chronica atrophicans 44
 Dermatitis contacta irritativa 45
 Dermatitis perioralis 46
 Dermatitis seborrhoica 47
 Dermatitis solaris acuta 48
 Eczema atopicum 49
 Eczema contactum allergicum 51
 Eczema microbiale (E.nummulare) 52
 Erysipelas 53
 Erythema exsudativum multiforme 54
 Erythema (chronicum) migrans 54
 Kandidózy 56
 Lupus erythematosus systemicus (SLE) 59
 Mycosis fungoides 61
 Polékové exantémy 63
 Sclerodermia 64
 Tinea corporis 65
 Tinea inguinalis 67
  
VIII.Skvamózní projevy
 Bowenova dermatóza 67
 Keratoma senile (solare) 67
 Pityriasis rosea 69
 Tinea pedum 71
   
IX.Ulcerující projevy
 Ulcus cruris 72
 Vascullitis allergica 75