DERMATOVENEROLOGIE DO KAPSY - Vybrané kapitoly

ISBN 80-902632-2-4
Vydání 1. Praha 2000

Autor: Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
MUDr. Michaela Jírová

Grafická úprava: Jan Drhlík
Popis: formát 150 x 105 mm, 112 stran, vazba V1 /sešitová/
Cena: 72,00 Kč (vč. DPH)

Přehledně a logicky koncipovaná publikace poskytuje velmi stručnou informaci charakteru repetitoria o vybrané dermatovenerologické problematice. Je doplňujícím studijním materiálem, shrnujícím načerpané znalosti a praktickým přínosem jak pro studenty medicíny, tak pro všechny, kteří si chtějí osvěžit znalosti z oboru dermatovenerologie. Na atraktivitě titulu přidává i formát A6 – do kapsy i do kabelky.

PŘEDMLUVA

Dermatovenerologie je značně rozsáhlý obor, který zahrnuje více než 550 nosologických jednotek. Podrobné učebnice dermatovenerologie jsou proto značně rozsáhlé.

Při koncipování tohoto studijního materiálu jsme vybrali některé významné oblasti našeho oboru a zpracovali je schématickým způsobem.

Publikace by měla čtenáři poskytnout přehledným způsobem velmi stručnou informaci charakteru repetitoria o vybrané dermatovenerologické problematice. Měla by tedy být doplňujícím studijním materiálem, shrnujícím již načerpané znalosti. Předpokládáme, že po ní sáhnou nejen studenti medicíny při opakování před zkouškou z kožního lékařství při klasické formě studia na lékařských fakultách nebo v 5. ročníku moderního curricula 3. LF UK, ale každý, kdo si bude chtít osvěžit znalosti o našem oboru.

Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
MUDr. Michaela Jírová

Praha, listopad 2000

OBSAH

 • Etiopatogeneze kožních chorob
 • Parazitární nemoci
 • Pyodermie
 • Kožní tuberkulóza
 • Mykotické infekce
 • Kožní choroby vyvolané viry
 • Ekzém a dermatitida
 • Kopřivka
 • Prurigo
 • Psoriáza
 • Erytémové dermatózy
 • Erytrodermie
 • Granulomatózní choroby
 • Puchýřnaté choroby
 • Choroby vlasů
 • Choroby nehtů
 • Onemocnění rtů a dutiny ústní
 • Névy
 • Prekancerózy
 • Syfilis
 • Kapavka
 • Nevenerické choroby genitálu