MEDIÁTORY V KŮŽI

ISBN 80-902632-3-2
Vydání 1. Praha 2001

Autor: Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
MUDr. Michaela Jírová

Grafická úprava: Jan Drhlík
Popis: formát 148 x 210 mm, 88 stran, vazba V1 /sešitová/
Cena: 89,00 Kč (vč. DPH)

Sešitové vydání textu osvědčených autorů je určeno odborné veřejnosti. Seznamuje s novinkami v oblasti některých – pro kůži významných – mediátorů a experimentálních postupů. Publikace je příspěvkem do mozaiky dermatologického výzkumu posledních desetiletí, který přinesl obrovský pokrok v poznání fyziologie kůže a patogeneze řady kožních chorob

PŘEDMLUVA

Dermatologický výzkum přinesl především v posledních desetiletích obrovský pokrok v úplném nebo částečném poznání fyziologie kůže i patogeneze řady kožních chorob. Prvky mozaiky jednotlivých experimentálních prací postupně sestavují stále zřetelnější obraz k pochopení dějů, které vedou ke vzniku konkrétní choroby. Nedá se říci, že bychom byli téměř na konci dlouhé cesty, objasňující bílá místa v patogenezi kožních chorob, ale také už zdaleka nejsme na začátku.

V první části předložené publikace jsme si kladli za cíl seznámit především dermatologickou veřejnost s novinkami v oblasti některých mediátorů, které mají význam pro kůži, v druhé části pak popisujeme několik experimentálních postupů vždy s jedním cytokinem, eikosanoidem a neuropeptidem, které vedou k hlubšímu poznání významu těchto mediátorů v kůži a v patogenezi psoriázy.

Jsme přesvědčeni, že kniha poskytne užitečný přehled o některých kožních mediátorech a ukáže komplikovanost základního dermatologického výzkumu, který přináší nové poznatky pro praktickou dermatologii.

Petr Arenberger
Michaela Jírová

Praha, leden 2001

OBSAH

Předmluva

Všeobecná část
Účinky cytokinů
Hlavní cytokinové druhy
Hlavní účinky cytokinů
Přehled nejdůležitějších cytokinů
Neuropeptidy
Eikosanoidy

Experimentální část
Metodika
Výsledky
Diskuse