OBECNÁ DERMATOVENEROLOGIE

ISBN 80-902632-4-0
Vydání 1. Praha 2001

Autor: Doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
As. MUDr. Iva Obstová

Grafická úprava: Jan Drhlík
Popis: formát 155 x 216 mm, 248 stran, vazba V8a /tuhá, šitá/
Cena: 293,00 Kč (vč. DPH)

Obsah: kniha přináší nejčerstvější základní poznatky z obecné dermatovenerologie, sleduje aktuální techniku, která vstupuje do diagnostických procesů a objasňuje moderní terapeutické postupy, které se z velké části opírají o konkrétní znalosti patogeneze chorob...